Esileht

Slide background

Teostame vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, ja drenaazitorustike ehitust.

Kanalisatsioonimahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus.

Tuletõrjevee kogumismahutite ja veevõtukaevude paigaldus.

Ehitame ja renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke, veemõõdusõlmi.

Paigaldame ja remondime kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid, hüdrante ja veemõõdukaeve.

© Copyright - Regenton