Kaeve- ja torutööd

Vaata kuidas saame sinu jaoks kasulikud olla.

Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, ja drenaazitorustike ehitus.

Meie kogenud meeskond  ehitab vajaliku torustiku valmis kiirelt ja kõikidele nõuetele vastavalt. 

Kanalisatsioonimahutite, septikute ja biopuhastite paigaldus.

Paigaldame vajamineva septiku, kanalisatsioonimahuti või biopuhasti kiirelt ja vastavalt nõuetele. 

Tuletõrjevee kogumismahutite ja veevõtukaevude paigaldus.

Meie töökas meeskond paigaldab tuletõrjevee kogumismahutid ja veevõtukavud kiirelt ja korralikult. 

Ehitame ning renoveerime torustikke ja veemõõdusõlmi.

Ehitame ja renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke ja veemõõdusõlmi.  

Paigaldame ning remondime pumplaid, hüdrante ja veemõõdukaeve

Paigaldame ja remondime kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid, hüdrante ja veemõõdukaeve. 

 

Oleme sulle abiks ka teistmoodi toru või kaevetöödega.

Kui juhtus, et ei leidnud siit loetelust endale sobivat teenust, siis ära heida meelt vaid võta ühendust ning leiame koos sobiva lahenduse. 

Pane meie kogemus enda
kasuks tööle!

  • Objektid saavad kokku lepitud tähtajaks valmis.
  • Omame väga korralikku masinaparki.
  • Meil on väga kogenud ja töökas kollektiiv.
  • Täpne ja läbimõeldud planeerimine.
  • Mõistlik ressursikasutus.
  • Lähtume sinu vajadustest ja võimalustest.